Lịch khai giảng

Lớp cấp tốc A1 – tháng 5

Ngày bắt đầu: 15.05.2023

Thời gian học: Thứ 2, 3, 5, 6 – 08:00 – 12:00

Thời lượng học: 40 buổi

Luyện thi telc B2 – tháng 4

Ngày bắt đầu: 05.04.2023

Thời gian học: Thứ 4,5 – 08:00 – 12:00

Thời lượng học: 8 buổi

Luyện thi telc B1 – tháng 4

Ngày bắt đầu: 03.04.2023

Thời gian học: Thứ 2, 3, 6 – 13:00 – 17:00

Thời lượng học: 12 buổi