03.07.2023!

Khai giảng khoá học tiếng Đức dành cho du học sinh Đại học và học nghề

Các khoá học tại ETS Việt-Đức

Khoá học cấp tốc (Intensivkurs)

Trọng tâm của khoá học là dạy tiếng Đức phục vụ cho học Đại học và học nghề ở Đức với thời lượng 5 tiết một ngày, mỗi tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Về nội dung khóa học: rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ (Nghe – Nói – Đọc – Viết) đáp ứng học tập, giao tiếp. Khóa học bắt đầu từ trình độ A1 và kết thúc ở trình độ B1 và thi lấy chứng chỉ B1. ETS Việt – Đức cung cấp các khóa học B2 cho những học viên có nguyện vọng

Các khoá luyện thi

ETS Việt Đức tổ chức nhiều khoá luyện thi phục vụ cho mục đích học đại học hoặc học nghề, ví du: luyện thi B1, B2 trước khi tổ chức thi lấy chứng chỉ TELC tại Việt Nam, thi TestAs và thi đầu vào dự bị Đại học.

Các khoá đào tạo giáo viên

Mở các lớp đào tạo giáo viên về phương pháp giảng dạy để phục vụ cho nhu cầu của Trung tâm.