Hợp tác chặt chẽ với Viện ngôn ngữ UNS Hamburg, Tiến sĩ ngôn ngữ học Đức Nguyễn Thị Hồng Vân đã thành lập Trung tâm ETS Việt – Đức tại Hà Nội để trang bị tiếng Đức cho học sinh, sinh viên và những người có nhu cầu học tập, nghiên cứu và học nghề tại CHLB Đức. Các khoá học tiếng Đức tại ETS Việt – Đức được đội ngũ giáo viên giảng dạy chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm đảm nhiệm. Phương pháp dạy và học, giáo trình, học liệu, trang thiết bị học tập mới, hiện đại đảm bảo tính hiệu quả và chất lượng của khóa học.

Khoá học cấp tốc (Intensivkurs) Trọng tâm của khoá học là dạy tiếng Đức phục vụ cho học Đại học và học nghề ở Đức với thời lượng 5 tiết một ngày, mỗi tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Về nội dung khóa học: rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ (Nghe – Nói – Đọc – Viết) đáp ứng học tập, giao tiếp. Khóa học bắt đầu từ trình độ A1 và kết thúc ở trình độ B1 và thi lấy chứng chỉ B1. ETS Việt – Đức cung cấp các khóa học B2 cho những học viên có nguyện vọng

Các khoá luyện thi ETS Việt Đức tổ chức nhiều khoá luyện thi phục vụ cho mục đích học đại học hoặc học nghề, ví du: luyện thi B1, B2 trước khi tổ chức thi lấy chứng chỉ TELC tại Việt Nam, thi TestAs và thi đầu vào dự bị Đại học.

Các khoá đào tạo giáo viên Mở các lớp đào tạo giáo viên về phương pháp giảng dạy để phục vụ cho nhu cầu của Trung tâm.