Tư vấn học tiếng Đức

ETS Việt Đức cung cấp các khóa học tiếng Đức từ cơ bản tới chuyên sâu theo ngành nghề với các cấp trình độ theo khung tiêu chuẩn của GER (Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung của Châu u). Bên cạnh đó chúng tôi giúp học viên giải đáp các thắc mắc liên quan tới các chủ đề du học, học nghề tại Đức, cũng như các cấp chứng chỉ yêu cầu khi làm hồ sơ du học Đức.

Những việc cần làm trước khi du học
Đăng ký ngay khóa học tại ETS

Tôi Sẽ học được gì từ mỗi khóa học tại ETS Việt Đức?

A1
Tôi có thể

▪ Hiểu và sử dụng ngôn ngữ đơn giản trong cuộc sống hàng ngày.
▪ Giới thiệu bản thân, làm quen với người khác và đặt câu hỏi về người khác.
▪ Tham gia các đoạn thoại ngắn, được nói một cách rõ ràng và chậm rãi.
▪ Giới thiệu ngắn về văn hóa và đất nước của mình.
▪ Đọc và viết những đoạn văn đơn giản (ví dụ như bưu thiếp)

A2
Tôi có thể

▪ Hiểu toàn bộ các cuộc hội thoại trong cuộc sống hàng ngày (Gia đình, Mua sắm, Làm việc v.v…).
▪ Dùng các kỹ năng đọc để hiểu nội dung chính trong các đoạn văn
▪ Biết cách xây dựng các bài thuyết trình ngắn và viết các đoạn văn dài.

B1
Tôi có thể

▪ Phản ứng một cách thoải mái và tương đối trôi chảy khi giao tiếp.
▪ Kể về các kinh nghiệm và trải nghiệm về các chủ đề khác nhau.
▪ Hiểu các đoạn văn dài và phức tạp bằng cách sử dụng kỹ năng đọc hiểu.

B2
Tôi có thể

▪ Hiểu nội dung chính của các đoạn văn phức tạp thuộc các chủ đề cụ thể hay trừu trượng.
▪ Sử dụng các đoạn văn viết về khoa học, từ đó tập hợp thông tin để thảo luận.
▪ Trao đổi thông tin về các chủ đề khác nhau với người bản địa một cách thoải mái.

C1
Tôi có thể

▪ Sử dụng tiếng Đức trong hoạt động xã hội, trong học tập và trong công việc một cách hiệu quả
▪ Diễn đạt một cách tự nhiên, rất trôi chảy và chính xác.
▪ Làm rõ các vấn đề phức tạp bằng cách sử dụng các sắc thái ý nghĩa đơn giản

C1 Plus
Tôi có thể

▪ Sử dụng tiếng Đức trong hoạt động xã hội, trong học tập và trong công việc một cách hiệu quả
▪ Diễn đạt một cách tự nhiên, rất trôi chảy và chính xác.
▪ Làm rõ các vấn đề phức tạp bằng cách sử dụng các sắc thái ý nghĩa đơn giản

C2
Tôi có thể

▪ Đọc và nghe hiểu dễ dàng hầu hết các nội dung
▪ Tổng hợp thông tin từ các đoạn văn hay các bài nói
▪ Nói và viết không có lỗi