QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG

 1. ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHÓA HỌC
 • Không có qui định về độ tuổi tham gia các khóa học và dự thi.
 1. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO
 • Đối với học viên bắt đầu học từ trình độ A1.1 sẽ không phải kiểm tra trình độ.
 • Đối với học viên bắt đầu học từ trình độ A1.2 trở lên sẽ phải làm bài kiểm tra để xếp lớp cho phù hợp.
 1. NGHĨA VỤ CỦA HỌC VIÊN
 • Học viên có nghĩa vụ chấp hành các quy định của trung tâm cũng như các quy định thi cuối khóa học.
 • Học viên gây ảnh hưởng đến giờ học, đến giáo viên, đến các học viên khác hoặc gây hại đến hoạt động học và thi, sẽ bị chấm dứt hợp đồng. Học phí đã đóng sẽ không được hoàn lại.
 • Học viên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân khi đăng ký học hoặc thi.
 • Học viên không được nghỉ quá số buổi học theo quy định của Trung tâm.
 1. QUY ĐỊNH VỀ KẾT QUẢ HỌC TẬP
 • Học viên không đạt điểm thi kết thúc trình độ yêu cầu sẽ  phải làm bài thi lại trong vòng 2 tuần. Nếu thi lại không đạt , học viên sẽ phải học lại trình độ đó.
 • Trung tâm thông báo kết quả thi kết thúc từng trình độ tới phụ huynh.
 1. KỲ THI TIẾNG ĐỨC
 • Sau khi đã đăng ký và nộp lệ phí thi, học viên sẽ không được hủy thi và không được bồi hoàn lệ phí đã nộp.
 • Thông tin chi tiết về các kỳ thi xem tại trang web của trung tâm: www.etsvietduc.edu.vn
 1. QUY ĐỊNH VỀ NỘP HỌC PHÍ, ĐỔI VÀ HỦY KHÓA HỌC TRƯỚC THỜI HẠN
 • Khoản đóng đợt 1 sẽ không được hoàn trả với bất cứ lý do nào.
 • Việc chuyển lớp có thể được thực hiện sau khi đã thỏa thuận với Trung tâm.
 • Trong quá trình học, nếu học viên tự ý bỏ học sẽ không được hoàn trả khoản tiền đã đóng.
 • Học viên không đạt kết quả thi hết bậc (A1 – B2) theo quy định nêu trên thì học lại phải đóng tiền.
 • Trong quá trình học, nếu học viên nghỉ học vì lý do chính đáng thì được bảo lưu 1 tháng, quá thời hạn này sẽ được coi là tự ý bỏ học, tiền học sẽ không được hoàn trả.
 • Học viên xin thôi học giữa chừng sẽ được hoàn lại 40% số tiền học phí còn lại. (Ví dụ: Học viên đang học trình độ A1 chỉ được hoàn lại 40% học phí bậc A2 và B1, học phí bậc A1 sẽ không được hoàn lại.)
 • Đóng học phí đúng thời hạn.