Bạn phải liên hệ với các nhà chức trách hoặc các cơ quan, công ty tư vấn du học để làm rõ các thắc mắc của mình. Nơi giải đáp thắc mắc quan trọng nhất của bạn chính là trường đại học mà bạn lựa chọn.

Khóa cấp tốc

Nhưng hệ thống trường đại học ở Đức lại có sự phân công lao động: các trường đại học tư vấn cho sinh viên nước ngoài tất cả các câu hỏi liên quan đến giấy báo nhập học, ghi danh và hỗ trợ học tập. Hiệp hội sinh viên sẽ lo cả về điều kiện xã hội cơ bản. Bạn sẽ có nơi ở thuận tiện. Hiệp hội sẵn sàng cung cấp nhiều dịch vụ cho sinh viên quốc tế.