Khóa cấp tốc

Khoá học cấp tốc của ETS hướng tới mục đích là chuẩn bị tích cực và thành công cho việc học Đại học và học nghề ở Đức. Các khóa học và các kỳ thi được xây dựng theo GER (Khung tham chiếu Châu Âu) để chuẩn bị cho du học và học nghề. Nội dung, phương pháp và tài … Continue reading Khóa cấp tốc