Khóa cấp tốc

Khoá học cấp tốc của ETS hướng tới mục đích là chuẩn bị tích cực và thành công cho việc học Đại học và học nghề ở Đức. Các khóa học và các kỳ thi được xây dựng theo GER (Khung tham chiếu Châu Âu) để chuẩn bị cho du học và học nghề.

Nội dung, phương pháp và tài liệu giảng dạy sẽ được chuẩn bị phù hợp nhu cầu học và thi của học viên. Chúng tôi tổ chức các khóa học cho các cấp độ A1/1, A1/2, A2/1, A2/2, B1/1,B1/2.

Ngoài ra chúng tôi còn tổ chức luyện và thi Telc B1, Telc B2.

Kết thúc mỗi cấp trình độ học viên sẽ làm bài kiểm tra lên cấp, cuối khóa được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Chứng chỉ này có thể sử dụng để đăng ký các khóa học tiếp khi cần.Học viên tham dự khóa cấp tốc sẽ thi lấy chứng chỉ Telc B1 và chứng chỉ Telc B2 ngay tại trung tâm ETS Việt-Đức.

Thời gian học:

KHOÁ HỌCKHAI GIẢNG
I 07.1907.05.2019
I 08.1908.07.2019
I 09.1912.08.2019
I 10.1909.09.2019
I 11.1914.10.2019
28 TUẦN (TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6)
Ca sángtừ 08.00 tới 12.05
Ca chiềutừ 13.00 tới 17.05