Luyện thi và thi lấy chứng chỉ tiếng Đức B1

Với chứng chỉ  B1 các bạn có thể:

  • Đăng ký tham dự các kỳ thi tuyển sinh vào các trường dự bị Đại học tại Đức. Trình độ tiếng Đức B1 là điều kiện để đăng ký tuyển sinh vào các trường đại học tại Đức dành cho các ngành học bằng tiếng Đức và là điều kiện nhập học đối với nhiều ngành học bằng tiếng Anh.
  • Đăng ký vào khóa học trình độ B2 tại Đức hoặc tại Việt Nam để chuẩn bị hồ sơ du học hay học nghề tại Đức.
  • Bổ sung vào hồ sơ xin sang Đức đoàn tụ gia đình.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, thí sinh có thể đăng ký luyện thi ngay tại trung tâm ETS Việt-Đức. Mục tiêu của các khóa học là giúp học viên vượt qua kỳ thi bằng chính vốn kiến thức và năng lực của bản thân.

 

Mã KhóaThời gian thiÔn kiến thức và luyện thi 1 tháng
(VB)
Luyện thi 7 buổi
(FT)
TC 01.1912-14.0710.06-06.0701.07-06.07
TC 02.1906-08.09
TC 03.1908-10.01107.10.2019