Khóa luyện TestAs

TestAs là kỳ thi đánh giá năng lực tư duy và là thước đo quan trọng trong việc xét tuyển vào các trường Đại học ở Đức dành cho sinh viên nước ngoài.
Khóa luyện TestAs, dành cho học sinh và sinh viên đã thông thạo tiếng Đức, đang chuẩn bị du học Đức.

ETS cung cấp khóa luyện TestAs vào tháng tư và tháng mười hằng năm, ngay trước kỳ thi. Khóa học trang bị cho học viên đầy đủ hành trang để vượt qua kỳ thi trước khi sang Đức học.

Luyện cách làm bài thi ngôn ngữ: bài tập điền phần còn thiếu của từ.

Luyện cách làm các bài thi Logic: bài tập logic Figurenreihen, Figurenergänzung, Buchstabengruppen, Zahlenreihen, Zahlenmatrixen, Zahlensymbole, Sprachanalogien, Grafix-Analogien…

Luyện cách làm bài thi phần kiến thức chuyên ngành

Thông tin và bài kiểm tra mẫu : www.TestAs.de

Khóa học kéo dài 3 tuần, mỗi tuần 3 buổi 4 tiết
Ca sángtừ 08.00 tới 11.20
Ca chiềutừ 13.00 tới 16.20