ETS Việt-Đức có số lượng khóa học luyện thi đa dạng, phù hợp với từng nhu cầu của học viên cùng với  khóa học Giáo pháp học tiếng Đức được đảm nhiệm bởi chuyên gia của viện ngôn ngữ UNS Hamburg.