Các khóa học tại trung tâm ngoại ngữ ETS Việt-Đức

 • Khoá học cấp tốc (Intensivkurs)
  Trọng tâm khoá học: tiếng Đức phục vụ cho học Đại học và học nghề ở Đức với thời lượng 5 tiết một ngày, từ thứ 2 đến thứ 6.
  Nội dung khóa học: rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ (Nghe – Nói – Đọc – Viết) đáp ứng yêu cầu  học tập và giao tiếp từ bậc cơ sở A1.
  Kết thúc khóa học, học viên thi lấy chứng chỉ Telc B1.

ETS Việt-Đức còn cung cấp các khóa học cấp tốc trình độ B2 cho những học viên có nguyện vọng.

 • Các khoá luyện thi (Prüfungsvorbereitung)
  ETS Việt-Đức tổ chức nhiều khoá luyện thi phục vụ cho mục đích học Đại học hoặc Học nghề: thi lấy chứng chỉ tiếng Đức B1, chứng chỉ tiếng Đức B2, chứng chỉ TestAs và thi đầu vào dự bị Đại học…

Tổ chức thi lấy chứng chỉ Telc B1 tại Việt Nam

Tổ chức thi dự bị đại học Kiel tại Việt Nam

 • Các khoá đào tạo giáo viên
  Mở các khóa đào tạo ngắn ngày cho giáo viên do chuyên gia Đức giàu kinh nghiệm của viện ngôn ngữ UNS Hamburg đảm nhiệm.
 • Các khóa học, được mở định kỳ hàng năm, có nội dung phong phú, đi sâu về phương pháp giảng dạy những trọng tâm định hướng chủ điểm và định hướng giáo trình, phương pháp truyền đạt kiến thức ngữ pháp… phục vụ nhu cầu giảng dạy của Trung tâm.