Các kỳ thi lấy chứng chỉ Telc tiếng Đức B1 được tổ chức hàng tháng. Bên cạnh đó ETS Việt-Đức là đối tác tổ chức thi tuyển sinh dự bị đại học của trường đại học khoa học ứng dụng Kiel (FH Kiel) tại Việt Nam.